Učme sa od úspešných"..co se můžeme od úspěšných lidí naučit ? Jak využít jejich příkladu ? Je možné studiem jejich myšlení napomoci i sobě v putování za svými cíli ...?"
To sú otázky, ktoré si vo svojich úvahách položil aj Radim Bukovsky. Jeho myšlienky nás oslovili a preto Vám ich touto cestou v krátkosti sprostredkujeme... :

„...řekněme si úpřimne, co si tedy od úspěšných lidí můžeme vzít a naučit. Nebude to sláva. Nebudou to ani peníze. To, co nám mohou hlavně poskytnout jsou určité vzory myšlení. Můžeme říci, že je to takový „jiný pohled“ na svět. Určité myšlení jim pomáhá k úspěchu, takže není důvod, proč by to nemohlo pomoci i ostatním. Zmíněné rozdílné myšlení není jen obsahem motivačních knížek, předmětem motivačních seminářů ... Jak se k tomu pak postavíme, je čistě na nás. Pokud máme touhu být úspěšní, možná nás některé úvahy nasměrují na tu správnou kolej, po které se chceme vydat. Sám jsem se potkal s několika lidmi, kteří by bez zmíněných rozdílů v myšlení úspěchu nikdy nedosáhli. Všichni se shodli na tom, že bez oddanosti svému hlavnímu cíli nepřekonáte všechny překážky. Také ale dodávají, že je těžké se motivovat do té míry, abychom zrušily nebo maximálně omezili všechny negativní vlivy, které nás brzdí. Dalo by se říci, že pod termínem „Myšlení úspěšných“ si můžeme představit určitou životní filozofii, kterou může každý člověk přijmout za svou, pokud chce.

Úspěšní lidé dokáží brát život takový, jaký je. Nebojí se nástrah, ale přitom počítají s tím, že se s nimi setkají. Snaží se jim přizpůsobit, místo aby si na ně stěžovali. Chápou, že odpovědnost za svůj život mají ve svých rukou a že za ně nikdo rozhodovat nebude. Život je pro ně souborem příležitostí a možností k seberealizaci. Úspěšný člověk zná své cíle. Poté, co jich dosáhne stanoví si další – vzdálenější, pokročilejší. Je to proto, že se snaží o to, aby byl stále lepší a lepší, protože ho to baví a žije tím. 
Úspěšní lidé mají hlad po vědění. Chtějí poznávat jak sebe, tak i své okolí. Jsou aktivní a snaží se dělat prospěšné činnosti. Nesnášejí stereotyp a nudu. Zajímá je skutečný život. Nestojí jen o „přežívání“. Jsou ochotni obětovat hodně svého času a píle za lepším životem. Inspirujte se.