Sexuálna príťažlivosť (Sexual attraction“)Základom partnerstva je sexuálna príťažlivosť medzi mužom a ženou. Keď muž túži po žene, túži po tom, čo ako muž potrebuje a čo nemá. Keď žena túži po mužovi, aj ona túži po tom, čo jej ako žene chýba. Muž a žena tvoria vzájomne sa doplňujúci pár, v ktorom jeden partner určuje a dopĺňa toho druhého. Každý z nich je tým, čo druhý potrebuje, a každý potrebuje to, čím druhý je. Ak má byť láska úspešná, musíme dávať to, čím sme, a brať si to, čo potrebujeme. Keď dávame seba a berieme si partnera, stávame sa mužom alebo ženou a spolu sme manželským párom.

Vyjadrenie lásky v sexuálnom vzťahu, a niekedy aj samotný sexuálny akt, často partnerov úzko spája, či už si to prajú, alebo nie. Tento intímny zväzok vzniká na základe samotného telesného aktu, nie na základe nášho rozhodnutia.

Naša neochota pomenovať a priznať tento najintímnejší aspekt partnerského vzťahu vyplýva z toho, že sexuálna vášeň je v niektorých kruhoch stále považovaná za nedôstojnú. Každopádne sexuálny akt je tým najdôležitejším ľudským aktom. Žiadny iný akt nie je vo väčšom súlade so zákonom a hojnosťou života, žiadny iný akt nevyjadruje lepšie našu spolupatričnosť so svetom a nie je doprevádzaný tak hlbokou rozkošou a v dôsledku toho takou bolesťou. Žiadny iný akt nám neprináša také šťastie ani riziko, nevyžaduje od nás viac a nerobí nás tak múdrymi a ľudskými. V porovnaní s aktom lásky sa všetka ostatná činnosť zdá byť púhou predohrou, útechou alebo dôsledkom - úbohou napodobeninou.

Sexuálne vyjadrenie lásky je zároveň naším najpokornejším aktom. Nikdy inokedy sa neodhaľujeme tak úplne, nikdy nie sme tak zraniteľní. Nič nechránime s tak hlbokým studom ako tento intímny okamih, keď si ako partneri odhaľujeme svoje najvnútornejšie ja. Pri sexuálnom akte opúšťame svoje matky a otcov a stávame sa jedným telom s partnerom.

Či už sa nám to páči alebo nie, nerozlučiteľný zväzok medzi partnermi vzniká v dôsledku ich sexuálneho spojenia. Jedine sexuálny akt môže z partnerov urobiť pár a jedine tento akt z nich môže urobiť rodičov. Keď je ich sexualita nejako narušená - ak je napríklad jeden z partnerov neplodný - ich vzťah nemôže byť úplný, napriek tomu, že si to obaja prajú. To isté platí o platonických vzťahoch, v ktorých sa partneri vyhýbajú rizikám sexuality a nemajú také silné pocity viny, keď sa rozídu. Akonáhle mali partneri sexuálne vzťahy, je nemožné rozísť sa bez výčitiek svedomia. Nemôžu sa rozísť, ako by k sebe nepatrili.

Ťažisková rola sexuality v partnerských vzťahoch ukazuje múdrosť tela a jeho moc nad duchovnosťou. Často podceňujeme telo, akoby to, čo robíme zo sexuálnej potreby, malo menšiu hodnotu než to, čo získame prostredníctvom rozumu a morálnej vôle. Telesná túžba však dokazuje svoju silu a niekedy svoju múdrosť v okamihoch, keď rozum a moralita nevedia, ako ďalej. Naša racionalita a vôľa sa podriaďuje hlbšiemu zmyslu, ktorý vyplýva z telesnej túžby, ktorá je trvalejšia a bližšia srdcu života. Zdroj: B. Hellinger