One night stand - túžba po nezáväznom uspokojení (ONS")Páni, jeden holý fakt na úvod: „…ženy sú rovnako ochotné podnikať náhodný sex ako muži, pretože rovnako ako páni i ženy túžia po potešení, rozkoši a sexuálnom uspokojení. Obe pohlavia len odlišuje to, že krátkodobé romániky uspokojujú ženy menej často ako mužov, preto sa im ženy vyhýbajú častejšie než muži. Pokiaľ však ženy pociťujú bezpečie a vedia, že sa sexuálne uspokojenie dostaví, potom do náhodného sexu idú rovnako ochotne ako muži !“

     Psychologička Terri Conleyová z University of Michigan sa náhodným sexom zaoberá niekoľko rokov. Vo svojej poslednej práci uskutočnila revíziu niekoľkých výskumov a štúdií. Sama potom vytvorila tzv. teóriu potešenia. "Túžba po potešení je centrálnou silou, ktorá motivuje sexuálne správanie, zatiaľ čo reprodukcia je vedľajší produkt tohto správania," tvrdí v rámci teórie Conleyová.

     Prináša tak nový pohľad na evolučnú teóriu, ktorá tvrdí, že muži sa snažia šíriť čo najviac svojich génov, preto sú veľmi ochotní podnikať náhodný sex, zatiaľ čo ženy si vyberajú najlepšieho muža pre zabezpečenie ochrany , starostlivosti a prísunu zdrojov.
"Ak ľudia majú rozkoš, dôjde k dostatočnému množstvu vaginálnych stykov, takže je zaistené prežitie druhu..," vysvetľuje svoju teóriu Conleyová. Podľa nej totiž muži i ženy túžia predovšetkým po uspokojení, radosti a potešení a biológia túto túžbu využila.

Všemocný orgazmus
     Prečo však ženy nepodnikajú tak často náhodný sex ako muži ? Vysvetlenie vraj poskytuje orgazmus. Muži ho dosiahnu takmer vždy a stačí im, keď sa im partnerka páči. Lenže ženy, aj keď sa im muž páči, vyvrcholia pri prvej súloži len v 35 percentách prípadov. "Ženy nemajú istotu, že vyvrcholia a budú mať teda potešenie z náhodného sexu vždy. Preto, ak nemajú istotu, náhodnému sexu na jednu noc sa vyhýbajú. Tie, ktoré vyvrcholia pri prvom kontakte, sa mu nevyhýbajú," dodáva Conleyová.
    Muži tak nie sú o nič iní, ako ženy, len majú výhodu, že dosahujú orgazmus častejšie. Tá časť žien, ktorá dosahuje vyvrcholenie takmer pri každej súloži, je rovnako promiskuitná a ochotná užívať si náhodný sex ako muži !“ Slová na premýšlanie páni  .-)