Umenie mať sa rád - Vy ste tá cena pre sociálne okolieMáte sa radi ? Naučiť sa, ako sa mať rád môže byť ťažké, najmä v takých prípadoch, kedy nevieme čo to je, alebo potom vôbec netúžime. Kto myslí na sebalásku a samoľúbosť – ten nie je na správnej vlnovej dĺžke. Negatívne informácie, ktoré nás valcujú každý deň zohrávajú v našom podvedomí taktiež významnú úlohu v kultivovaní postoja “mať sa rád”.. Mnohé z týchto správ (stále hovoríme o negatívnych informáciách) boli zaznamenané niekedy v detstve…. Stavím sa, že mnohí z vás si ešte stále neuvedomujete, ako veľmi vás ovplyvnili (možno stále ovplyvňujú) vaši rodičia, kamaráti, učitelia !

Negatívne správy, ktoré ste možno počuli nemali priaznivý vplyv na vás: možno vám niekto hovoril, že ste boli babrák, nešikovný, na nič súci, neschopný atď. Keď s pokúsite spomenúť si na svoje detsvo – kto vás najviac chválil ? A za čo? Ako často to bolo? Spomeniete si na nejakú príhodu, ktorá sa vám vryla do pamäti? Ako ste sa pri tom cítili?

Alebo to bolo naopak – spomínate si len na samé zákazy, príkazy, toto nerob, tam nesmieš, s tým sa neopováž rozprávať…..?Poviete si: “… áno stalo sa mi to – a komu nie? Veď taký je život…” Chcem vám však pripomenúť, že niektoré správy ste nemuseli tak jednoducho rozpoznať, ako negatívne správy. Faktom je, že to čím, alebo kým ste, je výsledkom situácií a vášho myslenia v minulosti.

Preto sa často stáva, že “my, dospelí” sa už nevieme mať tak radi, petože si spomenieme (hoci aj podvedome) na naše detstvo. A to, čo momentálne prežívame jednoducho nechceme alebo nevieme zmeniť. Stávame sa príliš dospelí.

Úlohou dospelých je aj to, aby sme  boli vzorom a inšpiráciou pre iných. A to tým, že sa skutočne začneme mať radi. To negatívne (vrátane spomienok) vyhoďme z nášho slovníka a nahraďme to pozitívnym. Aj keď sa táto zmena neudeje za noc, verte, raz sa naozaj uskutoční. Len sa musíte pre to slobodne rozhodnúť.

Človek je nositeľom 4-och jedinečných, vrodených, ľudských vlastností:

svedomia – sebavedomia – tvorčej predstavivosti a slobodnej vôle

Ak nebudeme svoju slobodnú vôľu skutočne využívať  tým správnym spôsobom – zbytočne sa umŕtvujeme a stávame sa neschopnými. To znižuje naše sebavedomie a našu schopnosť konať a šíriť dobro.
Keď sa začnete mať radi a uvedomíte si svoju hodnotu, začnete sa k sebe správať inak. Prestanete sa ubíjať, prestanete si hovoriť, že nemáte pravdu, prestanete hovoriť o tom, akí ste hrozní, prestanete si hovoriť, že ste hlúpi. Začnete sa k sebe správať s rešpektom. Keď rešpektujete seba – začínate rešpektovať aj druhých.