ONE on ONE - INDIVIDUÁLNY KURZ AKTÍVNEHO ZOZNAMOVANIA ZVÁDZANIA a BALENIA ŹIEN !
ONE on ONE - V.I.P. TRÉNING & KOUČING
INDIVIDUAL COACHING - INDIVIDUÁLNY TRÉNINGOVÝ PROGRAM. 

1 klient / 1-2 tréneri. Počas intenzívnych 3 DNÍ, načerpáte komplexné teoretické a praktické skúsenosti od našich vzťahových poradcov a koučov - priamo v prax. Vaše zručnosti v oblasti aktívneho zoznamovania, partnerských vzťahov a milostného života sa rozšíria o nepoznané možnosti. Investujte do zmeny seba samého ! Získajte zo života maximum - staňte sa v kontakte so ženami atraktívnym a príťažlivým mužom !

My sme tu na to, aby sme Vám pomohli splniť tieto reálne ciele. Krok po kroku sa naučíte byť sociálnej interakcii s opačným pohlavím Alfa Samcom - zdravo sebavedomý a atraktívny.

Váš život má v priemere 28.000 dní. Je na Vás, ako ho vyžijete. Nie je dôvod uspokojiť sa s omrvinkami, keď môžte mať všetko - alebo VŠETKY .-)  • Najbližší termín:  INDIVIDUÁLNE  /prispôsobíme celkom podľa Vašich možností/
  • Voľné miesta:  1 Trvanie: 2 / 3 DNI 
  •  Miesto:  BRATISLAVA - KOŠICE - BB - NITRA (možnosť výberu)


ONE on ONE (PUA COACHING & TRÉNING) 

"One on One" - je individuálny 2-3 dňový koučing pre mužov každého veku z oblasti sociálnej dynamiky, vzťahov, milostného života a osobného rozvoja. Inner Game (Osobný rozvoj a self management) & Outher Game (Street Game a Club Game). Účastník v priebehu kurzu spoločne s trénermi a inštruktormi cielene pracuje na svojom osobnostnom raste. Vysoko účinné techniky koučingu v spojení s NLP prístupmi zaručujú premenu účastníka v rekordne krátkom intervale. Klient v spolupráci s trénermi plynulo prejde od základov sociálnej dynamiky a Pick Up teórii až po pokročilé nadstavbové techniky, vďaka ktorým získa jedinečné praktické skúsenosti v oblastiach aktívneho datingu, zoznamovania, zvádzania a zdravých partnerských vzťahov. Absolvovaním kurzu dosiahnete komplexné poznatky sociálnej dynamiky v Pick Up oblasti, vďaka ktorým bude schopný zoznámiť sa, získať a udržať si akúkoľvek ženu. Predmetný školiaci program prebiehaja dynamickou, interaktívnou a zážitkovou formou. Znamená to, že ako absolvent programu získavate nielen vedomosti teoretické, ale predovšetkým skúsenosti a zručnosti aplikovateľné ihneď v praxi.


Prostredníctvom uvedeného "ONE on ONE" kurzu sa naučíte:

  • Po čom ženy skutočne túžia Ako osloviť, zaujať, získať a zviesť ktorúkoľvek ženu (krok po kroku)“ Efektívne prístupy a modely zvádzania Získanie telefónneho čísla či bozku pri prvom kontakte Ako dosiahnuť, aby ženy vyhľadávali a zvádzali Vás Ako si nechať platiť za spoločnosť Ako budovať krátkodobé a dlhodobé vzťahy 
  • Ako sa stať v interakcii so ženami TOP úspešný Ako zvýšiť svoju osobnú príťažlivosť, byť zaujímavý a originálny Ako zviesť sólo dievča a získať si set žien Efektívna a cielená komunikácia Budovanie sexuálneho napätia Ako získať nové dievča či späť vašu Ex Ako baliť sexi atraktívne dievčatá (go-go, topless girls...) Prekonávanie odmietnutia pre sexom Účinná reč tela Budovanie zdravých a šťastných vzťahov Iné ... 
  •  Ťažiskové témy: Sociálna dynamika, Pick Up a ...všetko o ženách . Socialne preprogramovanie / buranie bariér Inner Game (osobný rozvoj) a motivácia Výber, selekcia a typológia žien Algorytmus zvádzania a efektívneho datingu (krok po kroku) Oslovenie neznámej ženy / skupiny žien - získanie pozornosti Prelomenie osobných baríer Openery /rutiny na zahájenie interakcie Aproach anxiety /AA/ - strachy a jeho prekonanie 
  • Time constract / timeing a pravidlo 3 sekúnd Direkt a indirekt Game Osobná príťažlivosť - ako zapôsobiť, ako byť príťažlivý a atraktívny Cooky and funny, small-talk, konverzácia Cold reading, negs, príbehy a rutiny Kvalifikácia Ako získať telefónne číslo, e-mail či bozk Ocenenie Eskalácia, budovanie raportu a intimity Utváranie sexuálneho napätia Dohodnutie schodzky… Kiss Close, Mobil Close, Fuck close...získanie 
  • Body language (verbalita a neverbalita v komunikácii) Signaly zaujmu a nezaujmu v interakcii Street Game, Club Game, Dance Game, Phone Game, On-line Game Sexual Master Pozitívna moc Leading Styling, Doplnky, Oblečenie, teórie vs prax NLP /autopilot, afirmácie kotvenie.../ Iné ... “Škola zvádzania Elite“ ponúka svojim klientom plnú záruku vrátenia vedomostí. Ak budete ako klient nespokojný s účinnosťou nami vyučovaných techník, zaväzujeme sa Vám nadobudnuté vedomosti a zručnosti bezplatne - opätovne vrátiť ! Táto ponuka platí pre všetky nami organizované kurzy a individuálny koučing.