AKO ZBALIŤ BABU - KRÁĽOVSKÉ UMENIE ZVÁDZANIA a BALENIA ŽIEN v PRAXIAký je Váš postoj voči príťažlivej žene o ktorú máte záujem, pri nadväzovaní kontaktu alebo pri rozhovore s ňou ? Ako sa k nej správate, aké signály vysielate, o čom a ako komunikujete... ? O čom PREMÝŠĽATE vo chvíli vzájomného stretnutia ...?!"

Snažíte sa napríklad hneď od začiatku zistiť, či má alebo nemá priateľa ? Alebo jednoducho predpokladáte, že pravdepodobne priateľa má a hľadáte nejaké náznaky, ktoré by tento Váš predpoklad vyvrátili ? Pokúšate sa predstierať, že o ňu nemáte záujem „v tomto zmysle" a namiesto toho ste uvoľnený a prirodzený – až kým od nej nedostanete nejaké signály záujmu ...?"

PREMÝŠĽATE vôbec o nejakej STRATÉGII, ako nadväzovať so ženami úspešný kontakt a budúci vzťah ?! VÄČŠINA MUŽOV si pri ZOZNAMOVANÍ ANI NEUVEDOMUJE, ČO VLASTNE robí, čo svojim správaním vyvoláva... . Alebo ak aj vedia, neuvedomujú si, čo si OSTATNÍ (a hlavne ŽENY) o tomto správaní myslia. Mnohí z nás mužov si NEPRIPUSTÍME fakt, že sa stále pokúšame (podvedome či vedome) urobiť alebo povedať to, čo by atraktívna ŽENA, ktorú chceme získať, počuť chcela. A neuznáme ani to, že neraz vopred uvažujeme nad tým, čo si o tom pomyslí, alebo ako na to bude reagovať... toto všetko sa však v mužsko-ženskej interakcii deje.

A deje sa to stále. CHYBA !

Napríklad: Povedzme, že ste nadviazali rozhovor s mladou, príjemnou a zábavnou ženou. Pôsobili ste ľahostajne, nepovedali ste nič, čo by ju mohlo uraziť alebo na ňu pôsobiť arogantne a celkovo ste sa k nej správali tak, akoby bola buď vydatá, alebo mala priateľa. Pravdepodobne by ste sa snažili nejakým spôsobom zistiť, či je slobodná, nijako sa nesústrediac na to, čo hovoríte a nakoniec by možno z Vašej strany padlo aj pozvanie na večeru.
...A čo si o Vás táto mladá, atraktívna a inteligentná žena myslela, ak z Vás cítila nedostatok SEBADôVERY ? Správne... pomyslela si, že nie ste hoden jej času. Prestávate byť pre ňu ako muž partnerský... 

Pozrime sa na to teraz z druhej strany

Povedzme, že by ste sa ku VŠETKÝM ženám správali tak, akoby boli DOSIAHNUTEĽNÉ. Čo by sa stalo potom ? Pravdepodobne by ste sa s nimi rozprávali správne hneď od začiatku a veľmi rýchlo by ste im dali najavo, že nie ste ďalším z tých, ktorí sa chcú rozprávať iba o počasí." A čo by sa stalo ?
Dalo by sa "predpokladať", že veľa žien, ktoré sú buď nedosiahnuteľné, alebo neschopné normálneho rozhovoru, by Vás „odmietlo". Jednoducho by nemali záujem. Boli by uzatvorené pre možnosť budovania vzťahu s Vami a nejakým spôsobom by váš spoločný rozhovor ukončili... (?)  Takže čo urobíme ? Ani sa o to radšej nebudeme pokúšať ??" A zmeškáme všetky príležitosti zoznámiť sa s tými úžasnými, atraktívnymi slobodnými ženami, ktoré hľadajú takého muža, ktorý je dostatočne schopný na to, aby ich našiel.

WTF ?!?   NIE !

Riešením je prístup správania sa "AKO KEBY" bola slobodná a kedykoľvek dosiahnuteľná. Musíte sa naučiť prekonať svoje vlastné POCHYBNOSTI o sebe samom a o ženách - a správať sa tak, AKO KEBY každá žena, s ktorou začnete rozprávať, bola SLOBODNÁ a STVORENÁ len pre VÁS. AKO KEBY mala byť TOU PRAVOU.

Vy ste tá CENA. Slobodný, jedinečný, sebavedomý, atraktívny MUŽ, ktorý si môže, vie a chce vyberať !

NESMIETE brať OSOBNE všetky tie veci, ktoré sa stanú v čase, kým ešte tú pravú nenájdete. A netrápte sa nad tými ženami, o ktorých sa nakoniec ukáže, že vlastne nie sú ani slobodné, ani otvorené, ani zaujímavé, ani dosiahnuteľné, a ani úžasné ! Každý deň stretávate milióny žien, potencionálnych partneriek na krátkodobé či dlhodobé vzťahy - podľa Vašej chuti. A je naozaj len a len na Vás, ako sa k tejto VÝZVE a MOŽNOSTIAM života postavíte. 

ŽITE svoj ŽIVOT NAPLNO ...aj keď budete mať pocit, že to niekedy nefunguje. Ste MUŽ - jedinečný iniciátor, organizátor a dobyvateľ, ...na Vás sociálna interakcia so ŽENAMI stojí a padá - na vašich kvalitách, schopnostiach, zručnostiach, vedomostiach .... !
Raz a navždy - zmena k lepšiemu:

WWW.SEDUCTION.SK