Prax sociálnej dynamiky - jediná cesta k úspechu
Trénovať môžete kdekoľvek – napríklad doma, s ľuďmi, ktorých poznáte, kde je riziko strachu z neúspechu či zlyhania malé. Neskoršie môžete prejsť na rozprúdenie a zapojenie do rozhovoru celkom neznámych ľudí. Jedným z osvedčených spôsobov je napr. pripraviť si pútavý zážitok, príbeh, ktorý zaujme, pobaví a vovedie oslovenú osobu do rozhovoru. V teórii zvádzania sa tomuto pojmu hovorí „opener."

Stretnutie
Pozdrav a predstavenie sa. Úvod začíname pozdravením, podaním ruky (podľa situácie). Malo by byť krátke, srdečné, kombinované s pohľadom očí. Začíname milo, ústretovo, používame pre danú atmosféru príhodné slová.

Prvý dojem – zapamätajte si, že nikdy nedostanete druhú šancu, urobiť prvý dojem. Už keď sa jeden k druhému blížime, prvým signálom je ľahké pozdvihnutie obočia. Pri nadväzovaní rozhovoru, poskytujte zrakový pohľad partnerovi vždy, ako začne hovoriť. Uistí ho to, že mu venujete pozornosť - ste s ním. Zapamätajte si, že čím viac pozornosti a záujmu dokážete pomocou vhodne použiteľných pohľadov vyjadriť, tým skôr budú ľudia presvedčení o Vašich sympatiách k nim, a tým viac sympatií Vám spätne prejavia. Počas počiatočnej fázy stretnutia však neupierajte svoj pohľad uprene, bez prerušenia – mohlo by to vyvolať znepokojenie, nedôveru.

Počas stretnutia produkujme pozitívne, dobré pocity. Na začiatku stretnutia môžete použiť tzv. techniky na roztápanie ľadov. Akési prekonanie prvotnej trémy, bariéry u druhého – všetko, čo situáciu uvolní – milý úsmev, príjemný pozdrav, predstavenie sa, úprimnosť, smiech. Signalizujte partnerovi svoju podporu očami – príjemným, úprimným pohľadom. Pri usadení sa, zaujmite otvorenú sediacu pozíciu (voľne, bez kŕčovitého prekríženia rúk, nôh). Počas stretnutia majte priateľský výraz. Úsmev topí bariéri. Sledujte oči partnerky. Naplno zapojte zrakový kontakt. Zrkadlite slovami: „Ak tomu dobre rozumiem...". Využívajte pozitívne emocionálne otázky „Aký máš pocit..?". Vyjadrujte sa v zmysle – JA: „Teší ma.., Rád by som.... ." Zachovajte 3 sekundy, na prestávku pred hovorením.

Buďte sami sebou, otvorený, spontánny. Nebojte sa trémy, ktorú pociťujete pri prvom stretnutí – verte, že podobne je na tom aj Váš partner. Preto, ak pociťujete potrebu, povedzte o svojich pocitoch, nebojte sa zasmiať. Prejavte radosť z kontaktu s osobou, ktorá sa Vám páči. Nie je nič zlé na tom druhému povedať „..je mi s Tebou príjemne", alebo „..páčiš sa mi". Nešetrite komplimentmi (ale, len ak sú pravdivé !) a úprimné.

Inicitíva – ak máte záujem, prejavte sa. Pokiaľ nie ste Brad Pitt, či Angelina Jollie (bohatý, slávny, pekný) nič Vám nespadne z neba zadarmo – ani vysnívaný partner. Musíte sa o neho zaslúži. Predať sa. Zabojovať. Ukázať Váš úprimný záujem. Všetky tieto atribúty zvyšujú Vaše šance na poli zoznamovania. Vystupovanie – isté, nie však arogantné, pokojný pohľad, gestikulácia. Prispôsobivosť – vcítenie sa do emocionálnej situácie. Rýchle prepojenie sa na schopnosť počúvať. Intuícia – mnoho ľudí ju podceňuje, neberie na vedomie. Mnohí však nedajú dopustiť na svoj vnútorný hlas, tzv. šiesty zmysel. Platí to aj pre oblasť datingu. Neustále vnímame aj podprahovo - podvedomé signály vo vzájomnom kontakte, ktoré si nevieme zracionalizovať, ale niečo vo vnútri nám ticho hovorí a usmerňuje nás.

Trénujme svoju vnímavosť, citlivosť – poznávajme pri tom aj samých seba. Platí stará, známa veta – „...prostredníctvom seba spoznávaš druhých."

Predstavenie
Úspešné naväzovanie známosti s druhým človekom, záleží predovšetkým na čo najrýchlejšom zistení spoločných záujmov – toho, čo nás spája. Dvaja ľudia, ktorý sú od seba na míle vzdialení, nič ich nezbližuje, nič spoločné neoslovuje – nebudú mať na čom stavať – ani v úvodnom rozhovore, ani v prípadnom vzťahu, v budúcnosti. Môžu začať stavať strechu, ale bez základov sa takýto vzťah čoskoro rozpadne.
V tejto súvislosti by sme si mali uvedomiť, že dôležitou zásadou, ktorá platí nielen pri prvom kontakte, ale aj neskoršie – ak chceme zaviesť otázky na témy, ktoré by mohla druhá osoba považovať za príliš osobné, uvedieme ich najlepšie tým, že podáme v tejto veci informácie o sebe samom. Preto sa doporučuje uviesť okrem svojich základných údajoch, aj niečo o sebe samom – svojich koníčkoch, záujmoch. Ak má druhá osoba niektorý záujem spoločný s Vašim, väčšinou takmer okamžite ožije – začne s Vami o ňom živo diskutovať. Účelom úvodných viet by mal byť akýsi screening, sondovanie – čo nás ako dvoch ľudí spája - oblasti záujmu, teda akejsi predohry k rozprúdeniu rozhovoru – vybudovania základov budúceho dialógu.

Rozhovor
Na jeho začiatku volíme témy, ktoré oboch aktérov v názoroch skôr spájajú, ako rozdeľujú. Prípadne uviesť námety, ktoré môžeme označiť za neutrálne, nie kontroverzné. Nezahájime dialóg predsa tým, že sa začneme na úvod hádať. Nech zvolíme akúkoľvek tému, je dôležité, aby sme sa druhej osoby nedotkli. Téma letnej dovolenky môže vyznieť neutrálne. Je však dôležité – ako ju podáte. Prirodzene, ak ste dobre zarábajúci single, bez záväzkov a začnete na úvod o tom, v koľko hviezdičkovom hotely ste bývali, koľko peňazí minuli, u druhej osoby, ktorá si takýto luxus nikdy nedovolila, môže vyvolať skôr pocity nepriaznivé - navodiť pocit nepohody a Vy sám tak nevyvoláte u druhého dobrý dojem, a ani chuť pokračovať v zoznamovaní. 

Ak však napr. živo opíšete svoju letnú cestu, doprevádzanú veselými príbehmi, ktoré partnera zaujmú, následne ho tak vtiahnete do dialógu, vhodnými otázkami, záujmom, počúvaním, príjemnou atmosférou,.....rozprúdite rozhovor, ktorý je predvojom citového zblíženia a úspešného zoznámenia sa.