Dating & Life koučing - osobný rozvoj šitý na mieru každého muža
Pod týmto názvom sa skrývajú veľmi pozitívne a účinné postupy s cieľom pomôcť urobiť zmeny a zlepšenia v takých oblastiach ako sú vzťahy, sebadôvera, osobný time manažment, dosahovanie cieľov, zdravie, rodičovstvo, odvykanie od fajčenia, chudnutie a iné. Váš život, ktorý teraz žijete je výsledkom vašich minulých myšlienok, činov a rozhodnutí. Uvedomujete si to a chceli by ste to změnit ? Máte nejakú problematickú oblasť v živote, ktorá sa vám stále vracia ? Nepodnikáte kroky, ktoré by vás priviedli k vášmu vytúženému cieľu ? Cítite občas, že máte nízku sebadôveru? Cieľ koučingu (poradenstva a sprevádzania) je jednoduchý – nájsť spôsob, ktorý vás naštaruje, aktivizuje  a vráti späť do HRY života:

 • Preskenuje vaše silné a slabé stránky
 • Preskúma vašu aktuálnu situáciu
 • Prediskutuje silu vašej viery a sebadôvery
 • Jasne a zrozumiteľne definuje, čo chcete dosiahnuť
 • Stanoví cieľ, ktorý chcete dosiahnuť
 • Preskúma spôsoby ako prekonať limitujúce presvedčenia, neúspechy a prekážky
 • Objaví spôsob ako dosiahnuť to, po čom túžite

VÝHODY PRE VÁS:
 • Prelomíte vnútorné bariéry a pripravíte sa na nové príležitosti
 • Viac sa zameriate na dosiahnutie požadovaného výsledku
 • Zvýšite si svoju sebadôveru a istotu
 • Podporí vašu kreativitu a zodpovednosť
 • Zvýšite schopnosť prekonávať prekážky
 • Zvýšite kvalitu svojho života
Dĺžka koučovania je rôzna a z veľkej časti závisí od vašej situácie. V priemere je možné počítať s dĺžkou okolo 5 týždňov. Vyskytnú sa aj individuálne prípady s dlhším časovým horizontom.  Jedno sedenie trvá hodinu a zvyčajne sa koná raz za týždeň. Podľa vašich požiadaviek vieme zabezpečiť program prispôsobený presne na mieru.

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE:
Koučovanie je možné dohodnúť buď telefonicky alebo osobne. Závisí to na  lokalite a tiež na vašich preferenciách. Dať prednosť tomu, čo je pre vás najvýhodnejšie. Okrem pravidelných stretnutí obdržíte e-mailovú a telefonickú podporu. Ak cítite, že niektorá oblasť vášho života pokrivkáva, že vaša sebadôvera je na bode mrazu, že vaše vzťahy potrebujú malý “reštart”…. máte práve teraz príležitosť to zmeniť.

WWW.SEDUCTION.SK