Proces aktívneho zoznamovania
Vráťme sa k tomu, v čom tkvie úspech pri nadväzovaní známosti a zoznamovaní sa. Komukoľvek z nás mužov či žien nebráni nič v tom, vyskúšať si zoznamovanie takpovediac na skúšku - v teréne, kým prejde k zoznamovaniu s tým, kto Vás „oslovuje, či v budúcnosti osloví ako potencionálna partnerka/ku." Ak ste sa doposiaľ tomu bránili z dôvodu strachu a hanby z odmietnutia, dajte si za úlohu: ...skúsiť osloviť a nadviazať rozhovor aspoň s jednou, neznámou ženou či mužom počas dňa. Existuje množstvo príležitostí, miest a ľudí, kde sa k tomu môžete odhodlať a skúsiť to. Čím viac sa budete zdokonalovať v nadväzovaní náhodných sociálnych interakcií - tým rýchlejšie sa zbavíte strachu, získate potrebnú prax a skúsenosti ako napredovať - ako sa stať v oblasti zoznamovania, datingu a zvádzania úspešným.

Naša ponuka:
Učte sa od mužov, ktorí sú úspešní v nadväzovaní známostí, nových kontaktov a vzťahov. Vo väčšine prípadov používajú spoločné metódy, podobné znaky – navodzujúce úspech. Predovšetkým vedia potencionálnu partnerku zaujať – vyvolať záujem, vytvoriť zážitok - niečo čo potencionálnu partnerku osloví. Ďalším ich znakom je priateľská povaha. Úsmev. Očný kontakt. Galantný prístup. Tým zbavujú ženy pocitu nedôvery a vytvárajú tak pocit bezpečia a istoty. Tá tak stráca dojem, že komunikuje s neznámym človekom. Jednajú so ženou, ako rovný s rovným – s partnerom. Nedávajú najavo nadradenosť, či naopak menejcennosť. Sú si vedomí svojej vlastnej hodnoty. Vedia ako rozdávať ocenenia – sebe aj druhým. Nerobí im problém ženu pochváliť, odovzdať kompliment. Vedia si priznať chybu, ak sa mýlia, či otvorene obhájiť vlastný názor. Majú zmysel pre humor - a to aj na sebe samom. Rešpektujú myšlienky a postoje druhých, nehodnotia. Sú empatickí (schopní vcítenia), akceptujúci (každý z nás je jedinečný, autentický - rešpektujem Ťa takého aký si) a kongruentní (pravdiví, autentickí – sú samými sebou). Prejavujú vrelý záujem o druhého. V rozhovore, v kontakte so ženou nesledujú nervózne okolie, či čas na hodinkách..., ale sú s partnerkou na 100% („tu a teraz"). Vedia dobre počúvať a vhodnými otázkami povzbudzovať druhého do rozhovoru. Vedia jasne čo chcú, po čom túžia a idú si za tým.... .

Tu je vymenovaná len malá časť z toho, čim MUŽI, úspešní u ŽIEN vedome disponujú.


Každý z Vás sa môže zdokonalovať a stávať v sociálnej interakcii s inźmi stále lepším a úspešnejším ! Úspech a budúcnosť máte vo vlastných rukách. Rozhodnutím môžte radikálne zmeniť Váš osobný život.

Proces zoznamovania
"Mnoho mužov i žien má strach z nadväzovania nových známostí s atraktívnymi a žiadúcimi osobami opačného pohlavia - v ich spoločnosti sú neraz mlčanliví a neistí. Nevedia ako nadviazať interakciu s neznámou osobou, ktorá im je sympatická a radi by ju spoznali. Boja sa preklenúť vlastnú, neviditelnú psychickú bariéru - iniciovať prvý krok a osloviť ju."
Pokiaľ sa chcete naučiť efektívne zoznamovať a účinne zvádzať, a chcete v tom dosahovať aj pozitívne úspechy - je potrebné tento vnútorný postoj a nastavenie radikálne zmeniť ! Ak neviete ako a bojíte sa urobiť prvý krok (zariskovať si, nadviazať kontakt a investovať) – nezoznámite sa (nezískate). Predbehne Vás silnejší jedinec "Alfa Male" – teda ten, ktorý má väčšiu odvahu a sebavedomie urobiť to (univerzálny princíp).

Pamätajte - šanca získať, je oveľa väčšia ako možná strata !

Ak by ste sami sebe položili otázku: „...čo je to najhoršie, čo sa mi môže stať ak ma oslovená osoba odmietne ?", v drvivej väčšine prípadov, by ste si museli odpovedať – nič. Nestane sa vôbec nič. Možno Vám bude ťažké prehltnúť odmietnutie osoby, ktorá Vás zaujala a na naše oslovenie, pokus o komunikáciu nereagovala tak, ako by sme si predstavovali. Áno, to riziko tam je. Môže sa dokonca stať, že Vás „niekam posmievajúc aj pošle." Ale opäť ruku na srdce: „...chceli by ste mať pri sebe takéhoto partnera, stál/a by Vám vôbec za to ?" Pokojne si odpovedzte – nestál/a ! Na jej miesto môže nastúpiť celý rad ďalších, lepších, atraktívnejších... . Je nesmierne dôležité vnútorne prijať tento životný koncept / postoj - od neho závisí to, či šťastie na poli partnerskom prevezmete, alebo sa necháte unášať len osudom... ."
Pravdaže, o to aby ste sa s tou pravou spriaznenou dušou stretli a našli ju - je potrebné zotrvať, hľadať, učiť sa a overovať naučené v praxi. A to aj za cenu rizika prvotných neúspechov. Verte, že všetko v živote má svoju cenu. A na poli partnerskom uvedené platí dvojnásobne - kto neinvestuje, nezíska !

Nadväzovanie známosti
Nadväzovanie nových známostí" nie je ničím neprekonateľne ťažkým. Je pravda, že každý z nás je viac, alebo menej spoločenský, každý z nás je v tomto smere rôzne skúsený a disponuje vlastnosťami, ktoré mu to uľahčujú, alebo naopak komplikujú. Niekomu spontánne oslovenie cudzej ženy spôsobuje veľké problémy, iný naopak nemá problém viesť a riadiť celú sociálnu skupinu – kdekoľvek a s kýmkoľvek. Pravdou je, že veľkú časť z toho je možné učením, tréningom a praxouneustále zlepšovať a zdokonalovať.

Vyžaduje to:
                      1. silnú vnútornú, osobnú motiváciu
                      2. úprimný záujem o druhých ľudí
                      3. chcenie učiť sa novému, neustále sa zdokonalovať a pracovať na sebe samom
                      4. odvahu naučené a získané overovať v praxi - v živote

Tu je dôležité identifikovanie nášho osobného životného scénara (paradigmy), s ktorým sa v živote prezentujeme a fungujeme v kontakte s inými ľuďmi (mužmi aj ženami). Ak sa vnímame nad inými (nadradeno), alebo naopak, ak si pripadáme a vstupujeme do kontaktu s iným človekom ako menej hodnotný, s nízkym sebavedomím, výsledky nášho fungovania nám budú v živote prinášať opakujúce sa problémy – teda život nenaplnený - ťažší a menej radostný. V spoločnom rozhovore, pri nadväzovaní známostí, jednoducho v každom medziľudskom kontakte by sme mali pristupovať k druhému vždy na báze partnerstva – rovného s rovným.

To, ako sa v spoločnom sociálnom kontakte dopĺňame, zaujímame a podporujeme - je pre oboch v interakcii prínosom. Hľadáme to spoločné, to čo nás môže spájať, zbližovať, vytvárať blízkosť – už raz spomínaný pilier možného vzájomného vzťahu.