Konferencia - Správny chlap 2012 | Czech Social Dynamics


        
Apríl 2012. V Prahe sa opäť stretli špičky zástupcov z oblasti osobného rozvoja, datingu, zvádzania, moderného životného štýlu, sexuality a rozvoja pravého muža. Zmyslom a posolstvom konferencie bolo: „…byť ako muž v živote šťastný, úspešný a plnohodntný.“
Na konferenci vystúpili hviezdy európskej aj americkém školy z oblasti osobného rozvoja, Pick Upu a sociálnej dynamiky. Viac ako 100 účastníkov, usporiadatelia, rečníci, motivátori, dating a life koučovia sa postarali o TOP-atmosféru. Na dva dni sa Praha stala miestom, na ktorom si všetci účastníci mohli doplniť nielen teoretické a praktické skúsenosti a poznatky, ale aj samotné kontakty na mužov, ktorých cieľom je aktívne rásť a zlepšovať sa. 

Príspevok vo forme prednášky na budúcoročnú konferenciu v roku 2013 pripravuje aj projekt 
SEDUCTION.SK