The BOOK - HRA / Neil Strauss aka StyleV posledných rokoch sa do podvedomia spoločnosti začali pomaly etablovať pojmy ako sociálna dynamika, Pick Up komunita či flirtológia. Mediaizáciu tomuto odštartoval knižný bestseller amerického autora Neila Straussa (aka Style) pod názvom "The Game." Od daného momentu už nič nebolo tak ako pred tým... . Pohli sa ľady. Otvorila sa doposiaľ tajná komunita mužov - Pick Uperov." Zvodcovia, experti na dating a aktívne formy zoznamovania, NLP Masters, Sexual Guruś... . Niektorí tento noví stav prekliali, iní to zobrali ako bežnú daň za to, že sa čoraz viac mužov snažilo dopátrať k informáciam s jediným cieľom - ako získať ženu/-y svojich snov !"

Titul PUA (playboya a flirovacieho guru“) po vydaní spomenutej biblie zvádzania držal aj jej autor - Neil Strauss. Po vydaní sa jeho kniha stala almanachom miliónov mužov a kameňom v topánke naštvaných feministiek. Sami si spravte názor na Straussovu znalosť v srdcových záležitostiach. Na ukážku vám ponúkame pár rád z jeho flirt programu:


- Na otvorenie neznámej ženy máte 3 sekundy.
- Kým sa priblížite k sexi HB (Hot babe), nezízajte na ňu. Máte okolo seba desiatky žien, tak nech je rada, že  ju oslovujete. 
- Nikdy nezačnite konverzáciu frázou „prepáčte“, „pardon“ a podobne. Bude to vyzerať, ako keby ste 
  žobronili o jej pozornosť. Staviate ju vyššie ako ste vy sám. Zlé.
- Nezačnite hneď komplimentom. Je to lacné. Povedzte radšej niečo vtipné. Aj keby to vtipné nebolo, vždy l   lepšie, ako stokrát prežutý „opener“ na jej adresu.
- Negatívny kompliment - NEG využite pri HB 8 a vyššie
 - Nikdy, nikdy jej nekupujte drink, kým ju bližšie nepoznáte. Je to ako keby ste museli platiť za jej 
   pozornosť. Neustále sa opakujúca chyba väčšiny mužov...
 - Nenakláňajte sa k nej hneď príliš blízko. Je to narušenie intímnej zóny a kým sa neoťukáte, nebude to  
    pôsobiť pozitívne
 - Nehanbite sa priblížiť len kvôli tomu, že ju vidíte v skupinke, kde sú aj muži
 - Keď je v skupinke, nesústreďte všetku pozornosť iba na ňu a bavte sa aj s ostatnými.
 - Keď uvidí, že ste zdravo sebavedomý, spoločenský, vhodne oblečený, komunikatívny... máte body k 
   dobru.. a môžte prejsť do fázy zvádzania / seduction .-)